Generic placeholder image

Osobné poradenstvo

V súčasnosti pracujem pod supervíziou hlavne s dospelými klientmi v týchto oblastiach:

 • úzkosť, neistota, strach
 • preťaženie, vyhorenie, nechuť do života, depresia
 • smútok a vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby, alebo niečoho, čo bolo dôležité
 • osobnostné, alebo životné krízy a hľadanie svojho miesta vo svete

Párové poradenstvo

Ponúkam spoločné hľadanie riešenia vzťahových problémov pre páry, ktoré prechádzajú ťažším obdobím svojho vzťahu, v týchto oblastiach:

 • odcudzenie, strata dôvery, nezáujem, konfliktné situácie, hádky
 • problémy v komunikácii
 • problémy v intimite, nevera, žiarlivosť

 


Personálny koučing

Ponúkam spoločné hľadanie riešenia konkrétneho problému v rôznych oblastiach:

 • rozhodovanie v rôznych konkrétnych situáciách, ktoré život prináša
 • definícia cieľa a hľadanie riešení a stratégií na jeho dosiahnutie
 • hľadanie vnútorných zdrojov a silných stránok a zvýšenie sebadôvery
 • sebapoznanie a osobnostný rozvoj

Biznis koučing

Vďaka dlhodoročným skúsenostiam v energetike viem ponúknuť:

 • koučovanie pri riadení nákupu energií
 • zhodnotenie rizika a hľadanie optimálnych riešení
 • hľadanie a vyhodnotenie príležitostí na trhu s energiami
 • prehľad o dianí na energetických trhoch
 • ... viac na stránke spoločnosti JPX
Generic placeholder image

 


Cenník
 

Individuálne
poradenstvo

40 eur
za stretnutie

 • trvanie: 50 minút
 • životné ťažkosti
 • úzkosti, depresie
 • ... aj online

Párové
poradenstvo

70 eur
za stretnutie

 • trvanie: 90 minút
 • vzťahové problémy
 • partnerské krízy
 • komunikácia

Personálny
koučing

60 eur
za stretnutie

 • trvanie: 50 minút
 • sebapoznanie
 • osobnostný rozvoj
 • ... aj online

Biznis
koučing

120 eur
za stretnutie

 • trvanie: 60 minút
 • riadenie nákupu energií
 • manažment tradingu
 • orientácia na trhu

Cena je vrátane DPH.

Dátum, čas a miesto sedenia si môžete dohodnúť telefonicky na čísle +421 907 832 462, alebo mailom na jp@janpista.sk.

V prípade, že nebudete môcť prísť na sedenie v dohodnutom termíne, prosím, oznámte mi to najneskôr jeden deň vopred. V deň sedenia ho už nie je možné zrušiť a bude Vám účtovaná plná cena za sedenie.

  


Generic placeholder image

O mne

Vyštudoval som psychológiu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (2015-2021).

Počas štúdia som absolvoval akreditovaný výcvik v koučingu Kouč 104 vedený spoločnosťou PowerCoaching (2016).

Od roku 2017 som frekventanom psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii vedeného Spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA).

V roku 2019 som absolvoval kurz Výklad snov v individuálnej a skupinovej terapii.

V rokoch 2020 a 2022 som absolvoval školenie v relaxačnej metóde Autogénny tréning.

V rokoch 2020 až 2022 som pracoval najskôr ako konzultant a neskôr ako supervízor v Linke psychologickej podpory "SenSkype" vytvorenej v čase koronakrízy ako podpory pre seniorov a pracovníkov sociálnych služieb pracujúcich so seniormi.

Som členom Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu SLEA Slovensko.

Od roku 2022 pracujem v súkromnej praxi.

 


Kontakt

Rustaveliho 10A, Bratislava - Rača
Zvoňte na zvonček PSYCHOLOGICKESLUZBY. Potom je to na 1 poschodí vpravo vzadu.

Generic placeholder image